วิธี Download Mega ด้วย IDM

วิธี Download Mega ด้วย IDM

1.Download โปรแกรม Megadownloader 1.7 คลิกที่นี่

2.ติดตั้งโปรแกรม Mega Downloader 1.7

3.ติดตั้งเสร็จให้รันโปรแกรมขึ้นมา

4.ไปที่ Menu Bar ไปที่หัวข้อ Option เลือกที่ Configuration

5.ไปที่หัวข้อ Streaming แล้วติ๊กถูกที่ช่อง Use Streaming Server แล้วกด Save แล้วปิดโปรแกรม

6.เปิดโปรแกรมอีกครั้ง ไปที่หัวข้อ Streaming แล้วไปที่ Watch Online

7.ตรง Mega URL link เอาลิ้งค์ของ Mega ที่จะ Download มาใส่ที่ช่องนี้

8.แล้วดูที่ Streaming URL Link ให้ Copy Link จากช่องนี้ไปใส่ใน Internet Download Manager (IDM)

9.เปิด IDM ไปที่หัวข้อเพิ่ม URL (Add URL) แล้วใส่ในช่องที่อยู่ (Address) แล้วกดตกลง (OK)

วิธี Download Mega ด้วย IDM