โปรแกรมจำเป็นสำหรับติดตั้งเกมส์

โปรแกรมสำคัญสำหรับเล่นเกม ติดตั้งให้ครบจะได้ไม่มีปัญหาในการเล่นเกม 

Aio210 runtimes ⚪DirectXVC++ All RedistPackages.NET FrameworkXNA Framework
Nvidia Physx Games for Windows LiveJava RuntimeAdobe AIR

******************************************************************************************

รวมไฟล์.dlld3dx9_43.dll
d3dx11_43.dlld3dcompiler_43.dllxapofx1_5.dll

ISdone.dllMSVCP110.dll x86MSVCP110.dll x64

MSVCP100.dll

ไฟล์จำเป็น นำไปวางที่ C:\Windows\System32

******************************************************************************************

โปรแกรมจำเป็นสำหรับติดตั้งเกมส์

Daemon Tools Lite  <<< ไว้สำหรับอ่านไฟล์ .ISO

โปรแกรมแตกไฟล์ WINRAR  <<< ไว้สำหรับแตกไฟล์ที่โหลดมา

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด  <<< ไว้สำหรับโหลดเกมส์ได้เร็วขึ้น

cr.ronin-gamerth