โหลดเกมส์ Half-Life 2 | ไฟล์เดียวจบ

โหลด Half-Life 2

โหลดเกมส์ หาบไล 2

ตัวอย่างเกมส์

โหลดเกมส์ Half-Life 2 | ไฟล์เดียวจบ

โหลดเกมส์ Half-Life 2 เนื้อเรื่องเหมือนกับภาคก่อน Half life 2 คือจบประเภทผู้เล่นจบเดียวและผู้ยิงมุม แลดูบุคคลที่ 1 แบ่งออกคือหลายบท ผู้เล่นเป็นบทคือตัวละครตัวเอก กอร์ดอน ฟรีแมน ตลอดทั้งจบ รับเนื่องต่ออย่างสิ้นเชิงกับ ฮาล์ฟ-ไลฟ์ สิ้นบรรลุจุดหมายระบบพลังชีวิต, อาวุธ และปริศนาฟิสิกส์ที่ ทัดเทียมคือระยะ ทัดเทียมแต่เอนจินซอร์ซใหม่และกราฟิกที่ดีขึ้น ผู้เล่นยังคงเริ่มต้นโดยไม่เกิดมีมี็มใด ๆ แต่เพิ่มคลังอาวุธของผู้เล่นอย่าง เรื่อยๆ ๆ เรื่อยๆหลักสูตรของจบ แม้ส่วน เรียกตัวจบจะเกิดเนื้อเรื่องคือเส้น แน่นอน ความ บากบั่น จากไปการสำรวจจะดำเนินการมอบพบกับสิ่งที่ เสมอทุนค่าและน่าสนใจ เกิดพื้นที่มาก ทัดเทียมยที่คุ้มครองคุ้มครองหรือ

(ขนาดไฟล์ 1.7 GB)

Password แตกไฟล์: loadgamepc-free.com

วิธีโหลด Click