ไฟล์ .iso ทำไง ?

แตกไฟล์แล้ว แต่เป็น ไฟล์ .iso ทำไง ?

ให้ติดตั้งโปรแกรม Deamon Tool แล้ว กดตามรูป